Online Chathulp Nederland
 

Websites over psychische problemen.

 

Websites met informatie over chathulp bij psychische problemen.

Online Chathulp Nederland
 

Discreet, veilig en betrouwbaar.

Wanneer het jou uitkomt.

 
Start lijn Onze hulpverleners lijn Wie zijn wij lijn Inloopspreekuren lijn Tips bij problemen lijn Klik voor hulp
 
 
  navigatie Aanmelden hulpverleners
 
navigatie Aanmelden vrijwilligers
 
navigatie Ervaringsverhalen
 
navigatie Online groepssessies
 
navigatie Blog
 
navigatie Nieuws
 
navigatie Klachten
 
Volg ons op Twitter. Volg ons op Facebook.
 
Klik voor hulp.
 
 
Websites met informatie over chathulp bij psychische problemen.
Beste bezoeker,
Wij bieden je op deze pagina rubrieken aan met informatie die jou brengen naar overzichten van websites met chathulp bij psychische problemen. Klik op het plaatje of de tekstlink om naar het overzicht van websites van het psychisch probleem te gaan.
 
Snelle links
 
Adhd Burn-out Hooggevoeligheid (HSP) Relatieproblemen
 
Angsten Depressie Loverboys Rouw & verliesverwerking
 
Autisme Diss. id. stoornis (DIS) Mishandeling Seksueel misbruik
 
Automutilatie Eenzaamheid Pesten Verslavingen
 
Borderline Eetstoornissen Postnatale depressie Zelfmoord
 
Websites met informatie over zelfmoord plegen, suïcidale gevoelens of zelfdoding.
Klik hier voor websites met informatie over zelfmoord, suïcidale gevoelens of zelfdoding. Zelfmoord plegen of zelfdoding is een niet te verwaarlozen doodsoorzaak in de overlijdensstatistiek. In Nederland plegen gemiddeld 1500 ŗ 1600 mensen per jaar zelfmoord of zelfdoding, dat is bijna twee maal zoveel als het aantal verkeersdoden. Elk jaar overwegen ruim 400 000 mensen in Nederland zelfmoord of zelfdoding te plegen; bijna een kwart onderneemt daarvan ook daadwerkelijk een poging. Dit komt neer op een 'slagingspercentage' van nog geen twee procent.
 
In 2007 pleegden in Nederland 1353 mensen zelfmoord of zelfdoding, waarvan circa 50 jongeren tot 19 jaar. Onder jonge vrouwen tussen 15 en 25 jaar is zelfmoord of zeldoding de grootste doodsoorzaak. In Groningen werd in 2007 het hoogste aantal zelfmoorden per 100.000 inwoners geregistreerd en in Amsterdam waren het er niet veel minder.
 
Klik hier voor websites met informatie over zelfmoord, suïcidale gevoelens of zelfdoding. >>>
 
Websites met informatie over automutilatie, zelfbeschadiging of zelfverminking.
Klik hier voor websites met informatie over automutilatie en zelfbeschadiging. Automutilatie is het woord voor zelfbeschadiging of zelfverminking, zoals gebruikt in de geneeskunde in het algemeen. Soms is het doel van automutilatie het zichzelf opzettelijk pijn doen. Dit kan op allerlei manieren plaatsvinden zoals in de eigen huid krassen of snijden (deze manieren worden het meest gebruikt), schaven, branden, slaan, haren uit trekken, met het hoofd tegen de muren bonken, zichzelf schoppen of zelfs in extreme gevallen, giftige middelen drinken of botten breken. Mensen die automutileren kunnen hier moeilijk mee stoppen. Bij het pijnigen van het eigen lichaam komt het verslavende hormoon endorfine vrij. Endorfine is een natuurlijke pijnstiller maar kan ook zorgen voor een gevoel van geluk of euforie. De gewoonte om te automutileren, zelfbeschadiging of zelfverminking ontstaat vaak geleidelijk en is moeilijk te doorbreken.
 
Klik hier voor websites met informatie over automutilatie en zelfbeschadiging. >>>
 
Websites met informatie over relatieproblemen.
Klik hier voor websites met informatie over relatieproblemen. Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat jaarlijks tussen de 35.000 en 40.000 huwelijken door echtscheiding ontbonden worden. Er zijn verschillende redenen om een relatie te verbreken. Op de eerste plaats staat het botsen van karakters en het niet meer kunnen praten met elkaar. Andere redenen zijn, overspel of vreemdgaan -wordt door 1 op de 3 genoemd-, seksuele en financiŽle problemen. Er heerst vaak een al langer bestaande onvrede binnen de relatie. Het hulp vragen bij relatieproblemen wordt als een grote stap gezien en doorgaans (helaas) als laatste redmiddel ingezet.
 
Klik hier voor websites met informatie over relatieproblemen. >>>
 
Websites met informatie over Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).
Klik hier voor websites met informatie over Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS of meervoudige persoonlijkheidsstoornis). Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS meervoudige persoonlijkheidsstoornis) of multipele persoonlijkheidsstoornis (MPS) is een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen. Ten minste twee van deze persoonlijkheden nemen regelmatig het gedrag volledig over. Vaak heeft de patiŽnt 'gaten in het geheugen' die niet door vergeetachtigheid te verklaren zijn. Vaak weet de oorspronkelijke persoonlijkheid niets van de andere persoonlijkheden (ook wel alter ego's, alters of binnenmensen genoemd). De alternatieve persoonlijkheden zijn in die zin volledig, dat ze een eigen karakter en verleden hebben en soms ook andere uiterlijke kenmerken (een ander stem- en taalgebruik). Vaak wordt gedacht dat meervoudige persoonlijkheden een uiting van schizofrenie zijn, maar dit is onjuist.
 
Klik hier voor websites met informatie over Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). >>>
 
Websites met informatie over angsten.
Klik hier voor websites met informatie over angsten. Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. De emotie ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart. Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms zelfs levenslang. Als een angst geen reŽle grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis. Sommige van deze aandoeningen worden fobie genoemd.
 
Klik hier voor websites met informatie over angsten. >>>
 
Websites met informatie over seksueel misbruik.
Klik hier voor websites met informatie over seksueel misbruik. Seksueel misbruik, ook wel seksueel geweld genoemd, omvat onder meer alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn, zoals: gedwongen worden iemand te bevredigen, zich voor iemand moeten uitkleden, aangeraakt worden, gepenetreerd worden. Gedwongen worden betekent soms dat het slachtoffer lichamelijk overweldigd of bedreigd wordt, zoals bij een aanranding of verkrachting. Maar een situatie kan al dwingend worden ervaren wanneer het slachtoffer bang of afhankelijk is van de dader. Ook bijvoorbeeld seksuele handelingen met te jonge personen vallen onder de term "seksueel misbruik". Seksueel geweld wordt gedefinieerd als "alle gebeurtenissen waarbij mensen tegen hun wil geconfronteerd worden met seksuele of seksueel geladen handelingen van derden en waarbij de ongelijke machtsverhouding tussen de betrokkenen en/of de machtsongelijkheid tussen de seksen een rol speelt".
 
Klik hier voor websites met informatie over seksueel misbruik. >>>
 
Websites met informatie over rouw, verlies, rouwverwerking en verliesverwerking.
Klik hier voor websites met informatie over rouw, verlies, rouwverwerking en verliesverwerking. Rouwverwerking of verliesverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Dit proces kan optreden bij het verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd. De psychologische effecten van rouw en verlies zijn het sterkst bij het overlijden van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn, of blijvend gehandicapt. Er zijn vijf fasen omschreven die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen om na een traumatische ervaring weer tot rust te komen. Deze fasen zijn niet voor iedereen even intensief en ook verschilt de volgorde vaak. Deze 5 fases zijn: Ontkenning, Protest (of boosheid), Onderhandelen en vechten, Depressie en Aanvaarding. Iedereen verwerkt een verlies en rouwt op zijn eigen manier.
 
Klik hier voor websites met informatie over rouw, verlies, rouwverwerking en verliesverwerking. >>>
 
Websites met informatie over Eetstoornissen, Anorexia en Boulimia Nervosa.
Klik hier voor websites met informatie over Eetstoornissen, Anorexia en Boulimia Nervosa. Een eetstoornis is een psychische aandoening, een afwijking van het normale eetgedrag behorend bij de leeftijd, het geslacht, en dergelijke. Het probleem kan zich bevinden in de hoeveelheid voedsel die iemand tot zich neemt (te veel of te weinig), in eetaanvallen, in het uitbraken van voedsel (met als doel gewichtscontrole), in voedselweigering. Anorexia nervosa (magerzucht): is een stoornis waarbij men er alles aan doet om manieren te vinden niet te hoeven eten. Boulimia nervosa: is een stoornis waarbij men sterk geobsedeerd is om veel te eten en dit kort daarna weer uit te braken, of te laxeren. Eetbuien komen veel voor bij mensen die lijnen. Abnormaal eetgedrag onderscheidt men in emotioneel eetgedrag (eten wanneer men zich rot voelt, of eten voor de gezelligheid) en extern eetgedrag (eten terwijl men geen honger heeft, maar naar aanleiding van een externe aanleiding). Beide categorieŽn hebben baat bij psychologische hulp alvorens te gaan lijnen.
 
Klik hier voor websites met informatie over Eetstoornissen, Anorexia en Boulimia Nervosa. >>>
 
Websites met informatie over geestelijke en lichamelijke mishandeling.
Klik hier voor websites met informatie over geestelijke en lichamelijke mishandeling. Mishandeling is het toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht. Geestelijke mishandeling, door iemand geestelijk te kwellen, angst aan te jagen of te vernederen, wordt beschouwd als een afzonderlijke vorm van mishandeling.
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'gewone' mishandeling en zware mishandeling. Als iemands handeling erop gericht was om iemand een zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, is er sprake van zware mishandeling. Anders is het 'gewone' mishandeling. Zwaar lichamelijk letsel is bijvoorbeeld een gebroken neus of een blijvend letsel.
 
Klik hier voor websites met informatie over geestelijke en lichamelijke mishandeling. >>>
 
Websites met informatie over verslaving.
Klik hier voor websites met informatie over verslaving. Verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoonte of stof niet, of heel moeilijk los kan laten. Het gedrag van de persoon is door de verslaving voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel, of het handelen naar de gewoonte, ten koste van de meeste andere activiteiten. Als het lichaam deze stof of gewoonte dan moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon. Een persoon kan door zijn eigenheid op biologisch, psychologisch of genetisch vlak een bepaalde gevoeligheid hebben voor (problematisch) verslavende middelen of gewoontes. Veslaafden van middelen of gewoontes staan bovendien onder invloed van hun directe omgeving, hun familie, school, vrienden... Vooral mensen met een afhankelijke persoonlijkheid worden sneller beÔnvloed door hun omgeving. Ook speelt vaak nieuwsgierigheid een grote rol.
 
Klik hier voor websites met informatie over verslaving. >>>
 
Websites met informatie over eenzaamheid.
Klik hier voor websites met informatie over eenzaamheid. Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn, van geÔsoleerd te zijn van 'de anderen'. Onderzoekers omschrijven eenzaamheid als het ervaren verschil tussen gewenste en aanwezige contacten. De meeste mensen die eenzaamheid beschrijven noemen het een gevoel van verdriet, van leegte. Verstoringen in het levenspatroon vormen vaak de reden tot het ervaren van eenzaamheid. Te denken valt aan ander werk, beŽindigen van een relatie, het krijgen van een kind. Ook verstoring van het levenspatroon op zeer jonge leeftijd (bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, ontoereikende ouders) hoort hiertoe. Wie er niet in slaagt weer een bevredigend levenspatroon te vormen kan een gevoel van eenzaamheid houden. Tal van factoren zoals lichamelijke gezondheid, sociale vaardigheden en competenties, de leefsituatie, leefomgeving, levensgebeurtenissen, persoonlijkheidsfactoren en sociaal netwerk hangen samen met eenzaamheid
 
Klik hier voor websites met informatie over eenzaamheid. >>>
 
Websites met informatie over een depressie.
Klik hier voor websites met informatie over een depressie. Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. In het normale spraakgebruik wordt de term 'depressief' vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand zich een beetje depressief voelt. De aanleidingen voor iemands depressie kunnen velerlei zijn; in feite net zo gevarieerd als het leven zelf. Het kunnen bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn (verlieservaringen zoals overlijden van een dierbare, het op de klippen lopen van een relatie, verlies van werk, huis etc.), persoonlijkheidsproblematiek, maar ook lichamelijke klachten kunnen een aanleiding zijn.
 
Klik hier voor websites met informatie over een depressie. >>>
 
Websites met informatie over loverboys.
Klik hier voor websites met informatie over loverboys. Loverboy is een in Nederland en BelgiŽ gebruikte benaming voor een pooier die meisjes via verleidingstactieken inpalmt om hen op den duur in de prostitutie of in (andere) illegale activiteiten uit te buiten. Buiten Nederland en BelgiŽ is deze benaming niet gebruikelijk, hoewel de benaming ook in Duitsland ingang lijkt te vinden. De voormalige Nederlandse minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin spreekt over pooierboy. Mensenhandelaren en pooiers gebruiken over de hele wereld vaak romantische manipulatie om vrouwen en meisjes in de prostitutie te brengen of te houden.
 
Klik hier voor websites met informatie over loverboys. >>>
 
Websites met informatie over een postnatale depressie.
Klik hier voor websites met informatie over een postnatale depressie. Een postnatale depressie is een vorm van depressie die optreedt bij vrouwen die recent bevallen zijn. Postnatale depressies komen voor na 10 tot 15% van de bevallingen. De symptomen lopen in intensiteit en duur uiteen. In lichte gevallen heeft de vrouw last van verdriet en huilbuien, angst, prikkelbaarheid, wisselende stemmingen en vermoeidheid. Meestal zijn de symptomen binnen twee weken na de bevalling verdwenen. In ernstiger gevallen zijn de symptomen ingrijpender en langer van duur. Het kan van een paar maanden zelfs oplopen tot een paar jaar. De vrouw heeft weinig energie en interesse (soms zelfs niet in het kind) en is overgevoelig voor kleine irritaties.
 
Klik hier voor websites met informatie over een postnatale depressie >>>
 
Websites met informatie over, en de kenmerken van, autisme.
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, autisme. Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. De stoornis is al aanwezig voor de geboorte, maar voor het derde levensjaar niet duidelijk zichtbaar, en het kan niet genezen worden. Een persoon met een ernstige vorm van autisme kan niet zelfstandig leven. Vroeger dacht men dat alleen mensen met een verstandelijke handicap autistisch konden zijn. Tegenwoordig wordt autisme als grotendeels onafhankelijk van de intelligentie beschouwd. Wat de oorzaken van autisme betreft, zijn er nog maar weinig wetenschappelijk goed onderbouwde conclusies.
 
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, autisme >>>
 
Websites met informatie over, en de kenmerken van, ADHD.
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, ADHD. Hyperactiviteit (ADHD) kan zich uiten door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Bij hyperactiviteit kan er ook sprake zijn van overmatige beweeglijkheid. Deze beweeglijkheid is door ADHD'ers vaak moeilijk te onderdrukken. De mate en manier van beweeglijkheid is voor elke ADHD'er verschillend. Sommigen maken voornamelijk grote bewegingen met benen of armen, sommigen friemelen meer met de vingers en handen. De beweeglijkheid kan in verschillende situaties ontstaan of verergeren. Over het algemeen zijn dat situaties met stress of een drukke omgeving (een situatie waarin veel prikkels moeten worden verwerkt).
 
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, ADHD >>>
 
Websites met informatie over, en de kenmerken van, hooggevoeligheid en HSP.
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, hooggevoeligheid en HSP. HSP is een term uit de psychologie die in 1996 werd geÔntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron en staat voor (Engels): Highly Sensitive Person, ofwel 'zeer gevoelig persoon'. In het Nederlands wordt highly sensitive person vertaald als 'hoogsensitief persoon' of 'hooggevoelig persoon'. Onder meer zich baserend op de onderzoeken van de psychiater Carl Jung, en psycholoog dr. Jerome Kagan, komt zij tot de conclusie dat hoogsensitiviteit sterk aangeboren en genetisch bepaald is. Elaine N. Aron kenmerkt het bijbehorende gedrag niet als geremd, verlegen of bedeesd en afwijkend, maar als het natuurlijk gevolg van de aangeboren hooggevoeligheid die positief te waarderen is.
 
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, hooggevoeligheid en HSP >>>
 
Websites met informatie over, en de kenmerken van, een Burn-out.
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, een burn-out. Verondersteld wordt dat een burn-out kan ontstaan na langdurig te zijn blootgesteld aan een teveel aan stress op het werk en met name een risico is voor idealistisch ingestelde werknemers, aangezien de confrontatie met de werkelijkheid juist voor deze mensen vaak nogal tegenvalt. Twaalf procent van de huisartsbezoeken hebben te maken met stressklachten. Verder komen 30.000 mensen per jaar door psychische klachten in de WAO, waarvan 9000 (30%) door stress en overbelasting veroorzaakt wordt. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-out-verschijnselen.
 
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, een Burn-out >>>
 
Websites met informatie over, en de kenmerken van, Borderline.
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, Borderline. De borderline persoonlijkheidsstoornis is een van de in het DSM-IV genoemde persoonlijkheidsstoornissen. De naam borderline betekent letterlijk 'grens'. Eerder werd verondersteld dat de stoornis zich in het gebied tussen neurose en psychose bevond. Deze visie is gewijzigd, maar de naam is blijven bestaan. Iemand met de borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft vaak een laag gevoel van eigenwaarde en een sterke neiging tot extreme (voor)oordelen. In relaties met vrienden en/of partner is het vaak alles of niets, vaak eerst alles en daarna plotseling niets. De borderline persoonlijkheidsstoornis manifesteert zich meestal in de adolescentie.
 
Klik hier voor websites met informatie over, en de kenmerken van, Borderline >>>
 
Websites met informatie over, of hulp bij, pesten.
Klik hier voor websites met informatie over, of hulp bij, pesten. Met de term pesten wordt het gedrag bedoeld waarin ťťn persoon herhaald en gedurende langere tijd door een of meerdere anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variŽren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. Een enkele keer resulteert dit in de zelfmoord van het slachtoffer. Pesten op het werk is een herhaald mishandelen van iemand door een individu of een groep collega's onder de vorm van verbale agressie, gedragingen die bedreigend, intimiderend, vernederend zijn of sabotage door te verhinderen dat het werk naar behoren kan uitgevoerd worden. De agressor is de pester en ligt in conflict met het doelwit van pesterijen.
 
Klik hier voor websites met informatie over, of hulp bij, pesten >>>
 
 
| Disclaimer |  Contact |  Weblog |  Links |
 
© Error Error ErrorAnoniem Online Chathulp Nederland